Laudi AS - Spesialister på app-utvikling - iPhone, Android, Windows
Laudi AS

Om Laudi

Laudi AS ble stiftet av Lars Thomas Bredland og Ole-Johannes Sognnæs januar 2011.

Filosofien vår

Laudi er et IT-selskap for deg som trenger noe gjort. Bred erfaring innen utvikling er basen, men de personlige egenskapene som problemløsing, kreativitet, positivitet og gode samarbeidsevner er det vi ønsker å fokusere på når en kunde lurer på hvorfor han skal velge oss.

Det at vi er små, gjør oss smidige, noe vi ser på som en styrke og ikke en ulempe. Trenger vi flere hoder og flere hender har vi mange dyktige samarbeidspartnere å støtte oss på.

Lang og bred erfaring

Konsulentene i Laudi har lang fartstid (>15 år) og har høstet med seg god og bred erfaring fra både utviklings- og strategiprosjekter fra tidligere arbeidsforhold i selskaper som Telenor, Halogen og Informasjonskontroll.

SCRUM og opplæring

Laudi har SCRUM-master-sertifiserte medarbeidere og benytter SCRUM som metodikk på egne prosjekt. Vi er sosialt kompetente og har hatt stor suksess med opplæring av både utviklere, samarbeidspartnere og brukere av systemene vi har laget. Vi hjelper gjerne til med å adoptere SCRUM eller deler av metodikken for kunder som ikke har egen metodikk.

Brukeropplevelse, utvikling og grensesnitt

Erfaring bl.a. fra Halogen som informasjonsarkitekt gjør at vi ofte tenker gjennom strukturer til grensesnitt og sørger for at man bruker enhetlig benevning på knapper og menyer for å gjenspeile kundens egne ord og meninger.
Tidligere har vi utviklet Software for styring av både matvarescannere (QVision) og renseroboter (Bakteriefritt) med touch-grensesnitt. Disse grensesnittene kunne like gjerne vært laget på mobile devicer og inneholder de samme elementene som iPhone eller iPad applikasjoner. Hovedforskjellen er at for eksempel mobil-telefoner er enda mer begrenset av at det er en liten skjermflate enn feks en iPad.

Applikasjonsutvikling og forvaltning

Den siste tiden – spesielt siste året – har vi utviklet flere mobile applikasjoner med tilhørende back-end servere.
Vi har god «fart» i prosjektene våre og blir aldri stående fast over lengre tid, mye på grunn av at vi har forskjellige ståsteder og dermed forskjellige angrepsvinkler på problemene. SCRUM-prosessen hjelper oss også med å gå videre. Vi har god erfaring med vedlikehold og videreutvikling, med ny funksjonalitet, oppdatering av databaser, osv, i forbindelse med utrulling av egne prosjekt, både på server- og klient-siden.
Det tar vesentlig lengre tid å oppdatere en applikasjon som for eksempel ligger i Apples AppStore enn å rulle ut nye versjoner av service/web-site som støtter opp under tjenestene man har laget, og noen ganger kan det være utfordrende å gjøre større oppdateringer som krever synkronisering av de 2.
Den bredeste erfaringen innen forvaltning har vi fra Qvision hvor det iløpet av 3-årsperioden vi var der rullet ut mange versjoner og applikasjoner, både quick-fixer, vanlige oppdateringer og spesialversjoner (branches) av skanner-softwaren. Heldigvis er det flere gode systemer som støtter oppunder prosessene og hjelper til med å holde kontroll på versjoner, noen av dem vi har jobbet med er for eksempel Team Foundation Server, Subversion eller Git. Verktøy slik som TFS har også innebygd noe støtte for å drive SCRUM-prosessene.

Laudi er et gammelt gotisk ord som betyr å skape. Dette er grunntanken til Laudi AS. Vi skal skape!
(på latin betyr det "ros". Så vet du det)