Laudi AS - Spesialister på app-utvikling - iPhone, Android, Windows
Laudi AS

Trenger du en App for iPhone eller iPad kan vi lage den!

Iphone Hva kan vi gjøre for deg!?

Apper
Den siste tiden har vi spisset oss på Apps-utvikling, og da først og fremst for iPhone og iPad, men trenger du en app for Windows Phone eller Android er vi gjerne med på det også.

C#, .Net
Vi har 15 års erfaring fra utvikling på Microsofts Windows plattform innen web- og windows-utvikling. Dagens prosjekter på Windows er i C#/.Net med bruk av teknologier som WPF, WCF, Entity framework (både code first og model first) og patterns som MVVM og Repository. Vi lager like gjerne GUI-løse Windows- og web-services, Office integrasjon, og andre nettbaserte tjenester på Microsofts plattform.

Nettbutikk
Vi har god erfaring med utvikling av norske nettbutikker med integrasjon mot betalingsløsninger som PayEx og regnskaps- og lagersystem (f.eks. Uni-micro) basert på .Net (ASP, MVC, webforms og Sharepoint)

SCRUM
Fokus på tett samarbeid med alle involverte i våre prosjekter har gjort det naturlig å sertifisere seg som SCRUM mastere - og vi hjelper gjerne deg i gang med din SCRUM-ing.

mer om oss...